Thông Báo Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal (17/10 – 02/11/2023)

Saturday, 29 April 20231:24 AM(View: 1299)
Thông Báo Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal (17/10 – 02/11/2023)
THÔNG BÁO HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ và NEPAL
THỜI GIAN 17 NGÀY, TỪ NGÀY 17/10 – 02/11/2023

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính Thưa Quý Đồng Hương Phật Tử!

Để tạo duyên lành cho quý Đồng hương Phật tử trưởng dưỡng đời sống tâm linh, tô bồi tín tâm, gieo trồng phước đức, noi theo hạnh nguyện tham vấn học đạo của chư vị Tổ Sư: Pháp Hiển, Huyền Trang, Nghĩa Tịnh... đã từng vân du cầu Pháp nơi đất Phật, năm nay, Chùa Từ Lâm sẽ tổ chức chuyến Hành hương chiêm bái những Thánh tích thiêng liêng màu nhiệm của Phật Giáo tại nước Ấn Độ - Nepal, nơi mảnh đất thiêng liêng đã khơi nguồn đạo Phật. Đây cũng là cơ hội thù thắng để người con Phật tu tập và tìm hiểu những giá trị lịch sử đặc thù của Phật giáo.

Thưa Chư liệt vị! Ước nguyện cao cả của người Phật tử là một lần trong đời được chiêm bái, đảnh lễ Tứ Động Tâm linh thiêng màu nhiệm: Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi đức Phật Đản Sanh; Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đức Phật Thành Đạo; Vườn Lộc Uyển, nơi đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên; Vườn Ta La Song Thọ, nơi đức Phật Nhập Niết Bàn và những Thánh Tích linh thiêng khác. Đoàn cũng sẽ chiêm bái những Hang Động Phật Giáo nổi tiếng ở Miền Nam Ấn Độ như Ajanta Ellora Caves. Với tâm nguyện đó, Chùa Từ Lâm sẽ tổ chức chuyến hành hương chiêm bái về đất Phật để chúng ta sẽ có dịp sống lại với những giây phút thật thiêng liêng, theo từng dấu chân xưa của đức Thế Tôn trên bước đường hằng pháp độ sanh, đem lại an lạc cho muôn loài. Phái đoàn hành hương dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Viên Thông, Trụ Trì Chùa Từ Lâm và quý Thầy. Thời gian chuyến đi 17 ngày từ: Thứ 3 ngày 17 tháng 10 đến Thứ 4 ngày 02 tháng 11 năm 2023.

Chi phí cho chuyển đi là $3,200.00/một người bao gồm: Vé máy bay từ Mỹ sang Ấn Độ và ngược lại, Vé 4 (Bốn) chuyến bay Nội Địa tại Ấn Độ, Khách Sạn, ẩm thực, lệ phí Visa Ấn Độ, Nepal và lệ phí thăm viếng những Thánh Tích.

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị hoan hỷ liên lạc với Ban Tổ Chức: Chùa Từ Lâm, Cell: (408) 466-3824.

Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi thành tâm cầu nguyện đức Phật thùy từ gia hộ quý phật tử có được một chuyến hành hương chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ được tăng trưởng tín tâm, thành tựu nhiều ước nguyện.

Ban Tổ Chức

NHỮNG THÁNH TÍCH, THẮNG CẢNH ĐOÀN SẼ CHIÊM BÁI VÀ VIẾNG THĂM TRONG CHUYẾN ĐI HÀNH HƯƠNG NHƯ SAU:

I/ THÁNH ĐỊA LUMBINI VÀ KAPILAVASTU TẠI NƯỚC NEPAL

Lumbini (VƯỜN LÂM TỲ NI)
: Là một trong Tứ Động Tâm Thiêng Liêng. Vườn Lâm Tỳ Ni nằm trên một ngọn đồi, dưới chân của dãy Himalaya thuộc vương quốc Nepal ngày nay với diện tích khoảng 990 ha. Đây là nơi ghi dấu Đức Phật thị hiện Đản Sanh và được nhà khảo cổ học người Đức Mr. Fuhrer phát hiện vào năm 1895 di tích trụ đá vua A Dục còn hiện hữu.

Thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu): Đây là một trong những Thánh tích quan trọng của Phật Giáo, đánh dấu nơi Đức Phật sinh trưởng và lớn lên trong suốt thời gian khi Ngài còn là một vị Thái Tử. Thành này cũng ghi dấu Thái Tử Siddarta đã từ giả cung vàng- điện ngọc, đời sống vương giả, vợ đẹp con thơ để xuất gia tầm đạo, tìm chân lý giải thoát giác ngộ cho muôn loài.

Vườn Kudan-Nigrodha, nơi Đức Phật gặp vua Tịnh Phạn lần đầu. Trụ đá Asoka, nơi ghi dấu Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Đản sanh và Thăm các chùa lân cận: Việt Nam, Tibet, Korean, Đức Quốc, Tháp Hoà Bình Nhật Bản…..

II/ THÁNH ĐỊA BODHGAYA (BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG): Là một trong 4 Thánh tích quan trọng của Phật Giáo, ghi dấu nơi Đức Phật thành tựu giác ngộ và tìm ra ánh sáng chân lý để cứu độ muôn loài. Ngày nay đối với người hành hương, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi thiêng liêng nhất và đã trở thành nơi chiêm bái Phật tích quan trọng nhất thế giới. Thăm làng Sujata, nơi Đức Phật nhận bát cháo sữa cúng dường. Thăm Sông Ni Liên Thuyền (Nijanyana), Khổ Hạnh Lâm, Thăm ngôi đền ông lão cúng cỏ Cát Tường (kusa) cho Bồ Tát ngồi thiền và thăm các ngôi chùa ở Bodhgaya: Việt Nam, Nhật Bản, Tây Tạng, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan....

III/ THÁNH ĐỊA SARNATH (VƯỜN LỘC UYỂN) VÀ BẢO THÁP CHUYỂN PHÁP LUÂN (DHARMEKH STÙPA)

Đây là một trong 4 Thánh tích chiêm bái quan trọng nhất của Phật giáo. Tháp Chuyển Pháp Luân đánh dấu vị trí nơi Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên (Dhammaccakapavattana Sutta – Kinh Chuyển Pháp Luân) cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Tam Bảo xuất hiện tại đây: Phật Bảo là Đức Phật, Pháp Bảo là Bài Kinh Chuyển Pháp Luân, Tăng Bảo là Năm Vị Thánh Tăng đầu tiên – 5 anh em Kiều Trần Như.

Chiêm bái Tháp Hạnh Ngộ (Chaukhandi Stūpa), Tháp này đánh dấu nơi Đức Phật gặp 5 anh em ông Kiều Trần Như, sau khi Ngài chứng quả Vô Thượng Bồ Đề. Ngôi Tháp này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 5 A.D; Viện bảo tàng Sarnath chứa những bảo vật Phật Giáo, Chùa Tích Lan…

Ngắm cảnh bình minh trên châu thổ Sông Hằng: Thường được Đức Phật lấy ví dụ số cát làm số đếm để so sánh hoặc miêu tả về điều gì mỗi khi nói Pháp. Sông Hằng được bắt nguồn từ Hy Mã Lạp Sơn, chảy xuyên suốt qua Tây Tạng và Ấn Độ với chiều dài trên 5,575 km. Đây là dòng sông liêng thiêng trong nền văn hóa, tín ngưỡng và triết học của người Ấn Độ.

IV/ THÁNH ĐỊA KUSINAGAR (THÀNH CÂU THI NA): Là thủ đô của nước cộng hoà Malla thuộc Bắc Ấn suốt thế kỷ thứ 6 và 5 TCN. Là nơi Đức Phật chọn điểm dừng chân lần cuối cùng trong suốt cuộc đời hoằng pháp độ sanh để thị hiện Đại Niết Bàn vào tuổi 80.

Chiêm bái Đại Tháp Niết Bàn tại rừng Ta La Song Thọ, nơi Đức Phật thị hiện nhập Đại Niết Bàn. Thăm viếng các Chùa Việt Nam, Tích Lan, Thái Lan.....

V/ ŚRAVASTI (XÁ VỆ THÀNH): Là thủ đô của nước Kosala (Kiều Tát La) và cũng từng một thời là hòn ngọc của vương quốc Kosala dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc, khoảng thế kỷ 6 BC.

Nơi đây ghi dấu Đức Phật cùng chư Tăng cư trú 25 mùa An Cư. Gồm có những Thánh Tích quan trọng:

Nền nhà Ông Cấp Cô Độc, Tháp Ngài Vô Não (Angulimala Stūpa).

Kỳ Viên Tịnh Xá (Jetavana Grove). Nơi mà Trưởng giả Cấp Cô Độc đã trãi vàng để mua đất của Thái Tử Kỳ Đà và xây Tinh Xá cúng dường Đức Phật cùng chúng Tăng. Tại đây, ghi dấu 3 nơi Đức Phật thường giảng Kinh, thuyết Pháp và cùng chư Tăng An Cư 19 mùa mưa. Đức Phật và Chư Tăng An Cư 6 mùa mưa tại Đông Phuơng Tự do Bà Tỳ Xá Khư (Visakha) xây dựng dâng cúng dường.

VI/ VAISHALY (THÀNH TỲ XÁ LY): Là thủ đô của một trong những nước cộng hoà đầu tiên trên thế giới. Vaishali là một trong tám nước được tôn thờ một phần Xá Lợi của Đức Phật, và cũng là nơi Kiết Tập Kinh Điển lần thứ 2 của Phật Giáo gồm 700 vị A La Hán, sau khi đức Phật nhập Niết Bàn khoảng hơn 110 năm.

Tháp Shanti
(Shanti Stūpa); nơi ghi dấu Ni Chúng được thành lập. Trụ đá vua Asoka. Đảnh lễ nền Tháp Xá Lợi (Relic Stūpa); đây là 1 trong 8 phần Xá Lợi của Đức Phật, đã được Vua Tỳ Xá Ly tiếp nhận và xây tháp tôn thờ tại đây. Tháp Hoà Bình (Vishwa Shanti Stupa): đây là ngôi tháp do phái Nhật Liên Tông của Nhật Bản xây dựng. Hồ Quán Đảnh; nơi các vị vua tắm trước khi làm lễ đăng quang.

VII/ RAJGIR (Vương Xá Thành), xưa kia là thủ đô của vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha) dưới quyền cai trị của vị vua đầy đạo hạnh là Bình Sa Vương (Bimbisara). Đến đời vua A Xà Thế (Ajatasatru), con trai của vua Bình Sa Vương, vua đã dời thủ đô về Patna (Pataliputra) vào thế kỷ 5 TCN.

Vương Xá Thành là một trong những nơi chiêm bái Phật tích quan trọng, và cũng là nơi tổ chức Hội nghị kiết tập kinh điển lần thứ nhất tại Động Thất Diệp núi Kỳ Xà Quật, sau đức Phật nhập Niết bàn 3 tháng. Nơi đây, Đức Phật đã từng dừng chân để an cư kiết hạ, thiền định, và mở nhiều pháp hội quan trọng tại núi Linh Thứu.

Ngục giam vua Bimbisara; nơi đây ghi dấu vua Ajatashatru (A Xà Thế) đã từng giam phụ vương Bimbisara (Bình Sa Vương) để tước đoạt ngôi báu. Trụ đá vua Asoka (Asoka Pillar). Núi Linh Thứu (Griddhakuta Hill - Vulture Peak), nơi Đức Phật thuyết giảng các bộ Kinh lớn như: Pháp Hoa, Kim Cang, Bát Nhã, Lăng Nghiêm…

Trúc Lâm Tinh Xá (Venuvana Grove), một trong những ngôi chùa đầu tiên của Phật Giáo thời Đức Phật, được vua Tần Bà Sa La dâng cúng.

Old Nalanda University, là trường Đại Học Phật Giáo cổ xưa và nổi tiếng nhất thế giới được xây dựng vào TK thứ 2 TL, và cũng là một trung tâm Phật Giáo quan trọng vào thời kỳ vàng son từ thế kỷ thứ 5 - 9 TL. Nơi đây chính là cái nôi sản sinh ra những nhà tư tưởng triết học Phật Giáo vĩ đại như: Ngài Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước, Thế Thân…ở Ấn Độ và các Ngài Huyền Trang, Nghĩa Tịnh…ở Trung Quốc.

New Nalanda University, nơi đào tạo những nhà học giả và các vị tăng tài Phật Giáo đương đại.

Nhà Tưởng Niệm Ngài Huyền Trang.

VIII/ AGRA TOUR: Viếng thăm đền Taj Mahal (một trong 7 kỳ quan Thế giới)

IV/ AJANTA CAVES VÀ ELLORA CAVES: là những hang động vĩ đại cổ xưa nhất của Phật Giáo Đại Thừa tại miền Nam Ấn Độ, cũng là những kiệt tác kiến trúc nghệ thuật điêu khắc của Phật Giáo và di sản thế giới của nhân loại còn được bảo tồn nguyên vẹn, xây dựng từ thế kỷ thứ 2 TCN đến TK thứ 5 CN.

IX / DELHI TOUR: Viện Bảo Tàng Quốc Gia, Xá Lợi Phật, Indian Gate, Ngôi Mộ Thánh Gandhi, Ngôi Đền Ashdharm, mua sắm ...

---000---