Hình Ảnh Kỷ Niệm 11 Năm và Tiệc Tất Niên

Sunday, 08 January 20237:26 AM(View: 1968)
Hình Ảnh Kỷ Niệm 11 Năm và Tiệc Tất Niên
Hình Ảnh Kỷ Niệm 11 Năm Thành Lập Chùa Từ Lâm và Tiệc Tất Niên 
January 8th, 2023

Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[1]Tatnien2022-Tulam-07
TT. Thích Viên Thông tri ân chư tôn đức và đồng hương Phật tử đã sinh hoạt và ủng hộ với Chùa Từ Lâm trong suốt 11 năm qua. Thây trụ trì cũng cho biết Chùa sẽ dược  trùng tu và xây dựng lại. Mọi chi tiết hoặc ủng hộ về tịnh tài xin hoan hỷ liên lạc Chùa Từ Lâm.
Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[81]
Quý chư tôn đức và Phật tử niệm Phật cầu gia bị.
Đại Đức Thích Viên Chánh, TT. Thích Huyền Châu và Đại Đức Thích Như Từ (từ trái sang phải)
Tatnien2022-Tulam-04
Tatnien2022-Tulam-06Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[99]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[83]Tanien-2022-Tulam-02
Chương trình văn nghệ do ban nhạc The White Sands và PT Chùa Từ Lâm trình diễn.
Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[33]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[38]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[66]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[68]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[7]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[79]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[86]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[23]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[59]
Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[9]
Tatnien2022-Tulam-03
Tatnien2022-Tulam-08
Tatnien2022-Tulam-14
Tatnien2022-Tulam-09
Tatnien2022-Tulam-10Tatnien2022-Tulam-11Tatnien2022-Tulam-12
Tatnien2022-Tulam-16
Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[105]
Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[115]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[121]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[124]Tat Nien-chua Tu Lam 8-1-2023[27]
Tatnien2022-Chuatulam-20Tatnien2022-Tulam-17