Đại Lễ Phật Đản PL.2567

Thursday, 08 June 20239:46 PM(View: 639)
Đại Lễ Phật Đản PL.2567
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2567
Ngày 3 tháng 6 năm 2023
PD2023-01BPD2023-01DPD2023-02Hòa thượng Thích Đồng Trí chia sẽ Phật Pháp với quý đồng hương Phật tử về Ý Nghĩa ngày Phật Đản.

PD2023-03Ban Đạo ca Hương Từ Bi

PD2023-01PD2023-31
PD2023-04
Đồng hương Phật tử cung đón chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.

PD2023-05PD2023-07
Ban nghi lễ cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.

PD2023-08PD2023-09PD2023-10PD2023-11PD2023-12PD2023-13PD2023-16PD2023-17PD2023-18
Lễ chào Quốc kỳ: Hoa kỳ, Việt Nam cộng hòa và Phật giáo.

PD2023-19PD2023-20PD2023-21
Phút nhập Từ bi quán.

PD2023-22
Thượng tọa Thích Viên Thông, trú trì Chùa Từ Lâm, đọc diễn văn khai mạc Đại lễ Phật Đản.

PD2023-22BPD2023-23
Thượng tọa Thích Viên Chánh tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản PL. 2567 của Viện trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN.

PD2023-24
Quý quan khách và đồng hương Phật tử tham dự Đại lễ Phật Đản.

PD2023-25PD2023-26PD2023-27PD2023-28 PD2023-29
Đại diện văn phòng thượng nghị sĩ, ông Phương Nguyễn, chúc mừng và trao bằng lưu niệm đến TT. Thích Viên Thông.

PD2023-30
Giáo học học khu, cô Vân Lê, chúc mừng Phật Đản.

PD2023-31
Dâng hoa cúng dường Phật Đản.

PD2023-33
Nghi thức Khánh Đản và Tụng Kinh cầu nguyện.

PD2023-34PD2023-35PD2023-36PD2023-37PD2023-38PD2023-39PD2023-40
Nghi lễ Mộc Dục
PD2023-41PD2023-42PD2023-43PD2023-44PD2023-45PD2023-46
Đại đức Thích Như Từ cảm tạ chư Tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử

PD2023-47
PD2023-48PD2023-51PD2023-52
Trai tăng cúng dường

PD2023-14PD2023-15PD2023-32PD2023-49PD2023-50
Quý đồng hương Phật tử dùng cơm thân mật tại Chùa và trương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản do Hương Từ Bi thực hiện. 
Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US