Đại Lễ Phật Đản PL.2567

Thursday, 08 June 20239:46 PM(View: 1864)
Đại Lễ Phật Đản PL.2567
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2567
Ngày 3 tháng 6 năm 2023
PD2023-01BPD2023-01DPD2023-02Hòa thượng Thích Đồng Trí chia sẽ Phật Pháp với quý đồng hương Phật tử về Ý Nghĩa ngày Phật Đản.

PD2023-03Ban Đạo ca Hương Từ Bi

PD2023-01PD2023-31
PD2023-04
Đồng hương Phật tử cung đón chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.

PD2023-05PD2023-07
Ban nghi lễ cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.

PD2023-08PD2023-09PD2023-10PD2023-11PD2023-12PD2023-13PD2023-16PD2023-17PD2023-18
Lễ chào Quốc kỳ: Hoa kỳ, Việt Nam cộng hòa và Phật giáo.

PD2023-19PD2023-20PD2023-21
Phút nhập Từ bi quán.

PD2023-22
Thượng tọa Thích Viên Thông, trú trì Chùa Từ Lâm, đọc diễn văn khai mạc Đại lễ Phật Đản.

PD2023-22BPD2023-23
Thượng tọa Thích Viên Chánh tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản PL. 2567 của Viện trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN.

PD2023-24
Quý quan khách và đồng hương Phật tử tham dự Đại lễ Phật Đản.

PD2023-25PD2023-26PD2023-27PD2023-28 PD2023-29
Đại diện văn phòng thượng nghị sĩ, ông Phương Nguyễn, chúc mừng và trao bằng lưu niệm đến TT. Thích Viên Thông.

PD2023-30
Giáo học học khu, cô Vân Lê, chúc mừng Phật Đản.

PD2023-31
Dâng hoa cúng dường Phật Đản.

PD2023-33
Nghi thức Khánh Đản và Tụng Kinh cầu nguyện.

PD2023-34PD2023-35PD2023-36PD2023-37PD2023-38PD2023-39PD2023-40
Nghi lễ Mộc Dục
PD2023-41PD2023-42PD2023-43PD2023-44PD2023-45PD2023-46
Đại đức Thích Như Từ cảm tạ chư Tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử

PD2023-47
PD2023-48PD2023-51PD2023-52
Trai tăng cúng dường

PD2023-14PD2023-15PD2023-32PD2023-49PD2023-50
Quý đồng hương Phật tử dùng cơm thân mật tại Chùa và trương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản do Hương Từ Bi thực hiện.