Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2022

Saturday, 13 August 20226:53 PM(View: 2074)
Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2022
Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Từ Lâm
August 13th, 2022

Vulan2022-00

Thuyết pháp về ý nghĩa ngày Vu Lan Báo Hiếu, do HT.
Thích Huệ Tâm, Tu Viện Kim Sơn, thuyết giảng.

Vulan2022-01
Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo và Phút nhập từ bi quán.
Vulan2022-02
Vulan2022-03
Thượng Tọa Thích Viên Thông ban đạo từ và diễn văn khai mạc Đại Lễ Vu Lan 2022, PL 2566
Vulan2022-37
Vulan2022-33Cảm niệm Vu Lan do Phật tử Quảng Hoa diễn đọc.
Vulan2022-04Vulan2022-05
Vulan2022-06
Ca khúc "Công Đức Sinh Thành" do ban nhạc Hương Từ Bi trình diễn
Vulan2022-09Vulan2022-12Vulan2022-15Vulan2022-17Vulan2022-30Nghi thức Đại Lễ Vu Lan, Cầu Siêu Cửu Huyền Thất Tổ
Vulan2022-36Vulan2022-18
Vulan2022-31
Vulan2022-34
Vulan2022-35
Vulan2022-19
Lễ Cúng Dường Trai Tăng
Vulan2022-20Vulan2022-22Vulan2022-23Vulan2022-24Vulan2022-25Vulan2022-26Vulan2022-27