THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2024

Saturday, 04 May 202412:01 PM(View: 524)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2024
CHÙA TỪ LÂM
1280 Lundy Ave., San Jose, CA 95131♦ Tel: (408) 937 – 7320 ♦ Email: chuatulam@gmail.com


THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính gởi quý Đồng hương Phật Tử,
Kính thưa chư liệt vị,

Hằng năm, vào tháng Tư Âm lịch, hoa Vô Ưu rộ nở nơi vườn Lâm Tỳ Ni, mùa Phật Đản lại về. Người Phật tử hân hoan đón mừng đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thị hiện Đản sanh. Phật Đản là ngày lễ thiêng liêng nhất để tưởng nhớ đến đức Phật đã thị hiện giáng trần, thuyết pháp độ sanh, cưú khổ muôn loài.


Để báo đáp ân đức giáo hóa độ sanh sâu dày của đức Phật, năm nay, chùa Từ Lâm sẽ trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản, PL. 2568 đúng vào lúc 10:30 sáng Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 18 tháng Tư năm Giáp Thìn, tại Chùa Từ Lâm, 1280 Lundy Ave., San Jose, CA 95131.


Đại lễ Phật Đản được sự chứng minh và tham dự của nhiều chư Tôn Đức Tăng Ni.

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi thành tâm kính mời quý Phật tử và gia đình, dành chút thời giờ quý báu, hoan hỷ quang lâm tham dự Đại Lễ để tưởng nhớ đến ngày Đản sanh của Đức Phật, đồng thời góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Chương trình gồm có: Thuyết Pháp, Đại Lễ Phật Đản, Lễ Trai Tăng cúng dường, Phật tử thọ trai và chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản.


Sự hiện diện đông đủ của chư liệt vị không chỉ biểu tỏ tấm lòng thành kính tưởng nhớ đến ân đức cứu khổ độ sanh của đức Phật, mà còn là niềm khích lệ lớn cho chúng tôi trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, phục vụ Đạo pháp và Nhân loại.

Mọi chi tiết về Lễ Phật Đảm xin hoan hỷ liên lạc về Chùa Từ Lâm: (408) 466-3824

Quý Phật tử vui lòng đậu xe ở sân trường Tiểu học Vinci Park ở phía sau Chùa trên đường Vinci Park và có xe đưa rước về Chùa. Quý Phật tử cũng có thể đậu xe trên đường Sierra và những con đường xung quanh Chùa.


Nguyện cầu đức Phật thùy từ gia hộ chư liệt vị và gia quyến vô lượng cát tường, vạn sự an lạc.


Trân trọng kính mời,
San Jose, ngày 25 tháng 5 năm 2024
Trụ Trì Chùa Từ Lâm
Tỳ kheo Thích Viên Thông