Sunday, 26 June 202211:54 AM(View: 760)
Sunday, 05 May 20198:38 AM(View: 6294)
Friday, 03 May 20192:25 PM(View: 2815)
The Buddha’s birth reminds us that we too have the potential to become a Buddha within this life
Saturday, 21 April 20188:13 PM(View: 5278)
Tùy theo truyền thống nào mà người ta có thể xem Đức Phật là một người bình thường đã đạt giải thoát nhờ nỗ lực phi thường, hay là một người đã giác ngộ trước đó và hiển lộ công hạnh 2500 năm trước đây để vạch ra đường tu giác ngộ
Sunday, 07 May 201711:31 PM(View: 4026)
Saturday, 06 May 20177:32 PM(View: 3615)
Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (Unesco) đã công nhận Lumbini, nơi sinh của Phật Thích Ca của Nepal là Di sản văn hóa thế giới năm 1997.
Friday, 05 May 20179:30 PM(View: 3863)
Theo truyền thống Phật giáo Đại thừa (Mahayana), ngày sanh của hoàng tử Siddhartha - người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày lễ Phật giáo lớn nhất và mang ý nghĩa quan trọng nhất.
Sunday, 30 April 201712:35 PM(View: 3796)
Do the jewels, bones and ashes found in an Indian tomb in 1898 mark the final resting place of the Buddha himself, or was it all an elaborate hoax? When Colonial estate manager, William Peppe, set his workers digging at a mysterious hill in Northern India in 1898, he had no idea what they'd find...
Saturday, 29 April 201711:03 PM(View: 3899)
Bảy kỳ quan thế giới phật giáo, phật giáo bắt đầu từ 2.500 năm khi thái tử Kiều tất la Thích ca Tất đạt đa đã đốn ngộ dưới cây bồ đề ở Ấn Độ. Ngày nay Phật giáo có hơn 350 triệu tín ngưỡng trên toàn thế giới với sự tăng trưởng hằng năm của tín đồ. Trong bộ Film này ta sẽ cùng nhà sử học Bettany Hughes tham quan bảy kỳ quan tuyệt đẹp của Phật giáo để có cái nhìn tổng quát về tín ngưỡng có từ cổ xưa này.
CONTACT US