Thời Khóa Sinh Hoạt tại Chùa Từ Lâm trong mùa Covid 19

Monday, 11 May 202010:28 AM(View: 1313)
Thời Khóa Sinh Hoạt tại Chùa Từ Lâm trong mùa Covid 19
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TẠI CHÙA TỪ LÂM

TỤNG KINH ĐỊA TẠNG 
lúc 7pm hằng đêm

Chương trình sinh hoạt vào ngày Chủ nhật lúc 10:00am- 12:30pm

Nhấn vào link này để vào trang Facebook.

Xuan2020_04


Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US